Audi A3 Ambient Light

รายการเลขที่: 8176-D-A3-N19/N17
รุ่นที่ใช้ร่วมกัน: Audi A3, 2014 ~ 2020
คำอธิบาย

ลักษณะเฉพาะ:

* การออกแบบเฉพาะตัวรถ การติดตั้ง OE-FIT
* การต่อสายแบบ Plug & Play ไม่ทำให้วงจรเดิมเสียหาย
* การตั้งค่าสีควบคุมโดยระบบเดิม
* เลือก 21 สีสำหรับ A3 (2014~2017)
* เลือกได้ 32 สีสำหรับ A3 (2018~2020)
* เพิ่มความหรูหราให้กับรถทั้งคัน


เปรียบเทียบ:


ส่วนประกอบไฟ:
A3 (2014~2017):A3 (2018~2020):
ผลกระทบโดยรวม:


ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์:


สอบถาม