Audi A4 Ambient Light

รายการเลขที่: 8173D-F-B
รุ่นที่ใช้ร่วมกัน: Audi A4, 2017 ~ 2020
คำอธิบาย

ลักษณะเฉพาะ:

* การออกแบบเฉพาะตัวรถ การติดตั้ง OE-FIT
* การต่อสายแบบ Plug & Play ไม่ทำให้วงจรเดิมเสียหาย
* การตั้งค่าสีควบคุมโดยระบบเดิม
* 32 สีให้เลือก
* สีคงที่/สีโซนคู่/โหมดการหายใจเสริม
* เพิ่มความหรูหราให้กับรถทั้งคันเปรียบเทียบ:


ส่วนประกอบไฟ:ควบคุมด้วยระบบเดิม:ผลกระทบโดยรวม:


ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์:

สอบถาม