Audi Q3 Ambient Light

รายการเลขที่: 8176-Q3
รุ่นที่ใช้ร่วมกัน: Audi Q3, 2019
คำอธิบาย

ลักษณะเฉพาะ:

* การออกแบบเฉพาะตัวรถ การติดตั้ง OE-FIT
* การต่อสายแบบ Plug & Play ไม่ทำให้วงจรเดิมเสียหาย
* การตั้งค่าสีควบคุมโดยระบบเดิม
* 32 สีให้เลือก
* เพิ่มความหรูหราให้กับรถทั้งคันเปรียบเทียบ:


ควบคุมด้วยระบบเดิม:

ผลกระทบโดยรวม:


ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์:


สอบถาม