LEXUS RX Ambient Light

รายการเลขที่: 00110
รุ่นที่ใช้ร่วมกัน: LEXUS RX, 2016 ~ 2020
คำอธิบาย

ลักษณะเฉพาะ:

* การออกแบบเฉพาะตัวรถ การติดตั้ง OE-FIT
* การต่อสายแบบ Plug & Play ไม่ทำให้วงจรเดิมเสียหาย

* การตั้งค่าสีควบคุมโดย WeChat Mini Program และปุ่มดั้งเดิม
* 64 สีให้เลือก
* สีคงที่/สีโซนคู่/โหมดการหายใจเสริม
* เพิ่มความหรูหราให้กับรถทั้งคันเปรียบเทียบ:


ส่วนประกอบไฟ:การเปลี่ยนสีควบคุมโดยปุ่ม "ย้อนกลับ" ดั้งเดิม:

การตั้งค่าสีควบคุมโดย APP หรือ WeChat Mini Program:

ผลกระทบโดยรวม:ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์:

สอบถาม