Audi Q5 Ambient Light

รายการเลขที่: 8176-Q5
รุ่นที่ใช้ร่วมกัน: Audi Q5, 2018 ~ 2021
คำอธิบาย

ลักษณะเฉพาะ:

* การออกแบบเฉพาะตัวรถ การติดตั้ง OE-FIT
* การต่อสายแบบ Plug & Play ไม่ทำให้วงจรเดิมเสียหาย
* การตั้งค่าสีควบคุมโดยระบบเดิม
* 32 สีให้เลือก

* สีคงที่/สีโซนคู่/โหมดการหายใจเสริม

* เพิ่มความหรูหราให้กับรถทั้งคันเปรียบเทียบ:


ส่วนประกอบไฟ:
ควบคุมด้วยระบบเดิม:
ผลกระทบโดยรวม:


ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์:

สอบถาม