BMW X3 Ambient Light

รายการเลขที่: 8173D-U
รุ่นที่ใช้ร่วมกัน: BMW X3, 2018 ~ 2020
คำอธิบาย

ลักษณะเฉพาะ:

* การออกแบบเฉพาะตัวรถ การติดตั้ง OE-FIT
* การต่อสายแบบ Plug & Play ไม่ทำให้วงจรเดิมเสียหาย
* การตั้งค่าสีควบคุมโดยระบบเดิม
* 11 สีให้เลือก

* เพิ่มความหรูหราให้กับรถทั้งคันเปรียบเทียบ:


ส่วนประกอบไฟ:ควบคุมด้วยระบบเดิม:
ผลกระทบโดยรวม:ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์:

สอบถาม