Mercedes GLB Ambient Light

รายการเลขที่: 8176-GLB-B
รุ่นที่ใช้ร่วมกัน: Mercedes GLB, 2020
คำอธิบาย

ลักษณะเฉพาะ:

* การออกแบบเฉพาะตัวรถ การติดตั้ง OE-FIT
* การต่อสายแบบ Plug & Play ไม่ทำให้วงจรเดิมเสียหาย
* การตั้งค่าสีควบคุมโดยระบบเดิม
* 64 สีให้เลือก

* เพิ่มความหรูหราให้กับรถทั้งคันเปรียบเทียบ:


ส่วนประกอบไฟ:

ควบคุมด้วยระบบเดิม:

ผลกระทบโดยรวม:


ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์:

สอบถาม